Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 81/RMČ/2006

k návrhu na vyhlášení grantů městské části Praha 14 pro rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vyhlášení grantů městské části Praha 14 pro rok 2007 dle přílohy č. 1 (rtf, 40KB) a to:

  1. pro oblast sociální péče a zdravotnictví finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč
  2. pro oblast protidrogové prevence a prevence kriminality finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč
  3. pro oblast kultury a využití volného času dětí a mládeže finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč
  4. pro oblast sportu a tělovýchovy finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit vyhlášení grantů městské části Praha 14 pro rok 2007

T: 29. 12. 2006
Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, OSVZ, OESM, OIA