Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 83/RMČ/2006

k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v  č. p. 645, ul. Kbelská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í,

že dne 29. 11. 2006 se uskutečnilo otevírání obálek na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 645, ul. Kbelská, Praha 9, kde byly v řádné lhůtě předloženy dvě nabídky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. r u š í

výběrové řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 645, ul. Kbelská, Praha 9

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit vypsání nového výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 1, I. kategorie v domě č. p. 645, ul. Kbelská, Praha 9

T: 15. 1. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, uchazeči