Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 84/RMČ/2006

k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu neurčitou

T: 31. 1. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci