Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 85/RMČ/2006

k návrhu na jednostranné zvýšení nájemného za užívání bytu dle zákona č. 107/2006 Sb. od 1. května 2007


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s jednostranným zvýšením nájemného za užívání bytu dle zákona č. 107/2006 Sb. od 1. května 2007

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

  1. zajistit odeslání oznámení o jednostranném zvýšení nájemného za užívání bytu dle zákona č. 107/2006 Sb. všem nájemcům bytů

    T: 31. 1. 2006
  2. předložit Radě městské části Praha 14 návrh na úpravu nájemného na rok 2008

    T: srpen 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS