Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 88/RMČ/2006

k návrhu na vyhodnocení nabídek obdržených k záměru na prodej bytového domu č. p. 905 včetně pozemku parc. č. 2681, ul. Slévačská, vše v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s t a n o v u j e

nabídku Bytového družstva Slévačská 905 se sídlem Slévačská 905, 198 00 Praha 9, obdrženou k záměru na prodej bytového domu č. p. 905 včetně pozemku parc. č. 2681 zastavěného budovou, vše v k. ú. Hloubětín, vítěznou

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

  1. seznámit všechny zájemce o koupi bytového domu č. p. 905 včetně pozemku parc. č. 2681 zastavěného budovou, vše v k. ú. Hloubětín, s vyhodnocením nabídek

    T: 31. 12. 2006
  2. jednat o návrhu kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 905 včetně pozemku parc. č. 2681 zastavěného budovou, vše v k. ú. Hloubětín

    T: 31. 3. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede : Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic