Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 91/RMČ/2006

k informaci o výroční zprávě za školní rok 2005/2006 ZŠ Gen. Janouška


Rada městské části Praha 14

I. n a v r h u j e

svolat školskou radu ZŠ Gen. Janouška k projednání výroční zprávy za rok 2005/2006

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

svolat školskou radu ZŠ Gen. Janouška k projednání výroční zprávy za rok 2005/2006

T: 13. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Mgr. Jitka Žáková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, školská rada