Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 92/RMČ/2006

k informaci o řešení situace na ZŠ Gen. Janouška


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

monitorovat situaci na ZŠ Gen. Janouška a na základě výsledků inspekční zprávy navrhnout Radě městské části Praha 14 dořešení situace na ZŠ Gen. Janouška

T: 15. 1. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Mgr. Jitka Žáková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: