Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 93/RMČ/2006

k návrhu na odebrání osobního příplatku Mgr. Iloně ©»astné, ředitelce Z© Gen. Janouąka po dobu 3 měsíců od 1. ledna 2007


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odebráním osobního příplatku Mgr. Iloně ©»astné, ředitelce Z© Gen. Janouąka po dobu 3 měsíců od 1. ledna 2007

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

oznámit Mgr. Iloně ©»astné, ředitelce Z© Gen. Janouąka usnesení Rady městské části Praha 14 o odebrání osobního příplatku po dobu 3 měsíců od 1. ledna 2007

T: 30. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Mgr. Jitka ®áková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, KT - personální oddělení, Z© Gen. Janouąka