Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 94/RMČ/2006

k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajią»ování úklidových prací č. 003/2004/STA ze dne 22. 12. 2004 s Armádou spásy


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajią»ování úklidových prací č. 003/2004/STA ze dne 22. 12. 2004 s Armádou spásy

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit podepsání dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajią»ování úklidových prací č. 003/2004/STA ze dne 22. 12. 2004 s Armádou spásy

T: 15. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: O®P, OESM