Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 10/RMČ/2007

k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 1046, ul. Doležalova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í,

že dne 27. 12. 2006 se uskutečnilo otevírání obálek na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1046, ul. Doležalova, Praha 9, kde byly v řádné lhůtě předloženy tři nabídky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

  1. pořadí uchazečů na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1046, ul. Doležalova, Praha 9 dle přílohy č. 1 bod A ) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě
  2. vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1046, ul. Doležalova, Praha 9 dle přílohy č. 1 bod B) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se smluvním nájemným za první měsíc nájmu ve výši 40.000 Kč na byt o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 1046, ul. Doležalova, Praha 9 s vítězem výběrového řízení s podmínkou, že tento odkoupí pohledávku ve výši 315.400 Kč

T: 31. 1. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, uchazeči