Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 13/RMČ/2007

k návrhu na uzavření mandátní smlouvy k zajištění výkonu správy nemovitosti č. p. 902 v ulici Generála Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením mandátní smlouvy k zajištění výkonu správy nemovitosti č. p. 902 v ulici Generála Janouška, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření mandátní smlouvy k zajištění výkonu správy nemovitosti č. p. 902 v ulici Generála Janouška, Praha 9

T: 31. 1. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS