Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 14/RMČ/2007

k podané informaci o probíhající privatizaci bytových domů č. p. 759 - 763 v ulici Rochovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s pokračováním procesu směřujícímu k odkoupení bytových domů č. p. 759 - 763 v ulici Rochovská, Praha 9 právnickou osobou založenou oprávněnými nájemníky

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit další kroky v procesu směřujícímu k odkoupení bytových domů č. p. 759 - 763 v ulici Rochovská, Praha 9

T: 16. 1. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS