Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 15/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s umístěním sídla společnosti v nebytových prostorách objektu č. p. 754 ulice Maňákova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s umístěním sídla společnosti v nebytových prostorách o výměře 105,83 m 2 v ulici Maňákova č. p. 754, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení umístění sídla společnosti v nebytových prostorách objektu č. p. 754 ul. Maňákova, Praha 9

T: 31. 1. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce