Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 16/RMČ/2007

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín na nájemce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě po trvalém opuštění společné domácnosti původním nájemcem

II. s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy k  bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín po trvalém opuštění společné domácnosti s nájemcem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín s novým nájemcem

T: 15. 2. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce