Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 18/RMČ/2007

k  žádosti MHMP OOA o vydání stanoviska k žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 793/1, v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. n e m á n á m i t e k

k pronájmu části pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje o výměře cca 650 m 2 p. Radku Tejmlovi

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 odboru obchodních aktivit MHMP

T: 15. 1. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM