Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 19/RMČ/2007

k návrhu na ukončení smluvního vztahu uzavřeného mezi městskou částí Praha 14 a firmou ETERIA, s. r. o. k realizaci primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s ukončením smluvního vztahu uzavřeného mezi městskou částí Praha 14 a firmou ETERIA, s. r. o. k realizaci primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách dohodou ke dni 31. 12. 2006

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit ukončení výše uvedeného smluvního vztahu dohodou ke dni 31. 12. 2006

T: 15. 1. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OSVZ, KS