Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 20/RMČ/2007

k žádosti městské části Praha 14 o výmaz omezení práva k nemovitostem zapsaným na LV 184, k. ú. Kyje Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s podáním žádosti městské části Praha 14 o výmaz omezení práva k nemovitostem zapsaným na LV 184, k. ú. Kyje Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit podání žádosti městské části Praha 14 o výmaz omezení práva k nemovitostem zapsaným na LV 184, k. ú. Kyje Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu

T: 31. 1. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic