Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 2/RMČ/2007

ke jmenování vedoucí odboru kanceláře starosty


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e

  Mgr. Evu Štětinovou vedoucí odboru kanceláře starosty k 1. 1. 2007

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit úkony spojené se jmenováním Mgr. Evy Štětinové vedoucí odboru kanceláře starosty

T: 3. 1. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: PO KT, KS