Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 3/RMČ/2007

k technické úpravě způsobu komunikace s veřejností prostřednictvím oficiálních webových stránek městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

technickou úpravu způsobu komunikace s veřejností prostřednictvím oficiálních webových stránek dle přílohy č. 1 (rtf, 7KB)

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit technickou úpravu způsobu komunikace s veřejností prostřednictvím oficiálních webových stránek

T: 15. 1. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OI