Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 4/RMČ/2007

14. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006


Rada městské části Praha 14

s c h v a l u j e

14. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006

schválený rozpočet

  232 010,00 tis.

financování

   - 2 239,00 tis.

výdaje

  229 771,00 tis.

rozpočet po 13. rozpočtovém opatření k 6. 12. 2006

  293 374,00 tis.

převod z FRR

     379,2 tis.

neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR

     224,7 tis.

celkem rozpočet zvýšen o

     603,9 tis.

rozpočet po 14. rozpočtovém opatření k 31. 12. 2006

  293 977,90 tis.


II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: březen 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM