Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 139/RMČ/2008

6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008

schválený rozpočet: příjmy
250 876,5 tis. Kč
financování
18 461,0 tis. Kč
výdaje
269 337,5 tis. Kč
rozpočet po 5. rozpočtovém opatření k 12. 3. 2008
341 466,7 tis. Kč
navýšení z FRR
40,0 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR
500,1 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery od obcí
213,2 tis. Kč
přijatá pojistná plnění
75,5 tis. Kč
rozpočet navýšen celkem o
828,8 tis. Kč
rozpočet po 6. rozpočtovém opatření k 26. 3. 2008
342 295,5 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 19. 6. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE