Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 140/RMČ/2008

k seznámení s protokolem o výsledku kontroly na úseku krizového řízení


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

protokol o výsledku kontroly na úseku krizového řízení

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí: KS, KT