Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 141/RMČ/2008

k návrhu na uzavření mandátní smlouvy a smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a Penzijním fondem Komerční banky, a. s.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením mandátní smlouvy a smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a Penzijním fondem Komerční banky, a. s.

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14
zajistit uzavření mandátní smlouvy a smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a Penzijním fondem Komerční banky, a. s.

T: 2. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, EO, KS