Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 142/RMČ/2008

k návrhu na pozastavení úplatného převodu bytových jednotek v č. p. 1087-1090 včetně podílů na společných prostorách domu a pozemků parc. č. 28, 29, 30, 31, 5/20 a 5/21 ulice Cíglerova Praha 9 v k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994Sb. o vlastnictví bytů, do podání návrhu na změnu prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s pozastavením úplatného převodu bytových jednotek v č. p. 1087-1090 včetně podílů na společných prostorách domu a pozemků parc. č. 28, 29, 30, 31, 5/20 a 5/21 ulice Cíglerova Praha 9 v k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994Sb. o vlastnictví bytů, do podání návrhu na změnu prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
zajistit opravu prohlášení vlastníka pro bytový dům č. p. 1087 - 1090 prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.

KT: květen 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS