Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 143/RMČ/2008

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 994 ul. Kpt. Stránského, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 994 ul. Kpt. Stránského, Praha 9 na dobu určitou 1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 na dobu určitou 1 rok

T: 30. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci