Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 146/RMČ/2008

k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se znovupřidělením bytu v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9 za podmínky úhrady dluhu na nájemném, poplatků z prodlení a nákladů řízení vyčíslených ke dni podpisu nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení nájmu v případě řádného plnění povinností nájemce dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9 za podmínky úhrady dluhu na nájemném, poplatků z prodlení a nákladů řízení vyčíslených ke dni podpisu nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení nájmu v případě řádného plnění povinností nájemce dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 30. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel