Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 147/RMČ/2008

k žádosti uživatele bytu v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9 na částečné prominutí poplatků z prodlení


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prominutím poplatků z prodlení uživateli bytu v č. p. 774 v ulici Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat o nesouhlasu s prominutím poplatků z prodlení uživateli bytu v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 15. 4. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel