Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 148/RMČ/2008

k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 114.421 Kč odpovídající bezdůvodnému obohacení za užívání nebytových prostor v ulici Kučerova č. p. 770, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odepsáním nedobytné pohledávky ve výši 114.421 Kč odpovídající bezdůvodnému obohacení za užívání nebytových prostor v ulici Kučerova č. p. 770, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 114.421 Kč odpovídající bezdůvodnému obohacení za užívání nebytových prostor v ulici Kučerova č. p. 770, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 19. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS