Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 151/RMČ/2008

k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru v nebytových prostorách v objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách o výměře 71,25 m2 v ulici Maňákova č. p. 744, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. se zveřejněním adresného záměru na nebytové prostory v objektu č. p. 744 ul. Maňákova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení skončení nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru v nebytových prostorách objektu č. p. 744 ul. Maňákova, Praha 9

T: 30. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSMI, nájemce