Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 152/RMČ/2008

k návrhu na souhlas s umístěním sídla Sdružení na pomoc dětem s handicapy v nebytových prostorách objektu č. p. 1067 ulice Vlčkova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s umístěním sídla Sdružení na pomoc dětem s handicapy se sídlem Vašátkova 819, Praha 9 v nebytových prostorách o výměře 566,49 m2 v ulici Vlčkova č. p. 1067, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení umístění sídla Sdružení na pomoc dětem s handicapy v nebytových prostorách v objektu č. p. 1067 ul. Vlčkova, Praha 9

T: 30. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSMI, nájemce