Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 154/RMČ/2008

k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene uložení kabelu 1 kV do pozemku parc. č. 2801, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene uložení kabelu 1 kV do pozemku parc. č. 2801, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 19a, Praha 5

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene uložení kabelu 1 kV do pozemku parc. č. 2801, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s.

T: 31. 5. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI- oddělení majetkových dispozic