Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 157/RMČ/2008

k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 232/415, 232/417, 232/418, 232/419, 232/420, 232/421, 232/422, 232/423, 232/424, 232/425 a 232/433 v k. ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s úplatným převodem pozemků parc. č. 232/415, 232/417, 232/418, 232/419, 232/420, 232/421, 232/422, 232/423, 232/424, 232/425 a 232/433 v k. ú. Černý Most

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k úplatnému převodu pozemků parc. č. 232/415, 232/417, 232/418, 232/419, 232/420, 232/421, 232/422, 232/423, 232/424, 232/425 a 232/433 v k. ú. Černý Most

T: 11. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic