Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 159/RMČ/2008

k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu společnosti T.L.S property investment, a. s. na úpravu ÚPn pozemku parc. č. 921/51 k. ú. Hostavice z OB -B na OB -C


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s úpravou směrné části územního plánu pozemku parc. č. 921/51 k. ú. Hostavice z OB - B na OB - C

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k žádosti o úpravu územního plánu pozemku parc. č. 921/51 k. ú. Hostavice obchodní společnosti T.L.S property investment , a. s.

T: 15. 4. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR, OVD