Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 161/RMČ/2008

ke studii "rekreační park U Čeňku"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem studie "rekreační park U Čeňku" - Černý Most, Dolní Počernice a doporučuje jeho postupnou realizaci, aby park mohl sloužit k rekreaci i sportu co nejdříve

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 žadateli Stavokontrol, s. r. o., Podbabská 13, Praha 6

T: 15. 4. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR, OŽP