Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 27/RMČ/2009

k návrhu koncepce řešení dopadů jednostranného zvýšení nájemného na území městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s návrhem koncepce řešení dopadů jednostranného zvýšení nájemného na území městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit projednání návrhu koncepce řešení dopadů jednostranného zvýšení nájemného na území městské části Praha 14 v komisi pro sociální věci, bytové komisi a ve finančním výboru

T: 28. 2. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OSVZ, KS, OE