Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 28/RMČ/2009

1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009

schválený rozpočet
příjmy
263 768,5 tis. Kč
výdaje
302 326,2 tis. Kč
financování
38 557,7 tis. Kč
rozpočet po 1. rozpočtovém opatření k 21. 1. 2009
 
příjmy
325 663,5 tis. Kč
výdaje
364 221,2 tis. Kč
financování
38 557,7 tis. Kč
 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 17. 3. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE