Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 30/RMČ/2009

k návrhu na vyhlášení grantového řízení v sociální oblasti pro rok 2009


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vyhlášení grantů městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2009 za podmínek uvedených v přílohách č. 1, 2, 3 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. zajistit vyhlášení grantů městské části Praha 14 na internetových stránkách městské části Praha 14 a městské části Dolní Počernice

T: 30. 1. 2009

2. předložit návrh členů výběrové komise ve složení tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě

T: 24. 2. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OSVZ, KS, OE