Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 32/RMČ/2009

k výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

výsledky kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí: KT