Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 34/RMČ/2009

k žádosti o řešení bytové situace uživatele bytu v č. p. 747 ulice Bobkova, Praha 9 a o splácení dluhu na poplatcích z prodlení a nákladů řízení ve výši 121.737 Kč po dobu 3 let


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s poskytnutím přístřeší formou bytu v č. p. 747 ulice Bobkova, Praha 9 na dobu 1 roku s možností prodloužení o další 2 roky za podmínky řádného splácení dluhu na poplatcích z prodlení a nákladů řízení a řádného plnění povinností nájemce dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. s uzavřením splátkového kalendáře na splácení dluhu na poplatcích z prodlení a nákladů řízení ve výši 121.737 Kč po dobu 3 let s tím, že pravidelné měsíční splátky budou ve výši 3.400 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat žadatele o souhlasu s poskytnutím přístřeší formou bytu v č. p. 747 ulice Bobkova, Praha 9 na dobu 1 roku s možností prodloužení o další 2 roky za podmínky řádného splácení dluhu na poplatcích z prodlení a nákladů řízení ve výši 121.737 Kč a řádného plnění povinností nájemce dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. informovat žadatele o souhlasu s uzavřením splátkového kalendáře na dobu 3 let s tím, že pravidelné měsíční splátky budou ve výši 3.400 Kč

T: 1. 2. 2009

3. zajistit předložení žádosti o splácení dluhu na poplatcích z prodlení a nákladů řízení ve výši 121.737 Kč po dobu 3 let za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 747 ul. Bobkova, Praha 9 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 17. 3. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS, žadatel