Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 35/RMČ/2009

k návrhu na řešení bytové situace nájemce bytu v objektu ZŠ Šimanovská 16 přidělením bytu v č. p. 777, Bobkova ul., Praha 9 - Černý Most z důvodu jeho odchodu do starobního důchodu


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s řešením bytové situace nájemce bytu v objektu ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje z důvodu jeho odchodu do starobního důchodu, tj. s přidělením uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 777, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most na dobu neurčitou, za podmínky vrácení stávajícího bytu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 777, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu neurčitou za podmínky vrácení bytu stávajícího

T: 28. 2. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce