Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 36/RMČ/2009

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 z kvóty MHMP pro městskou část Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 z kvóty Magistrátu hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
předložit Magistrátu hl. m. Prahy návrh na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 z kvóty MHMP pro městskou část Praha 14

T: 28. 2. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS