Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 39/RMČ/2009

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0, č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou jednoho roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení -pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou jednoho roku

T: 28. 2. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce