Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 44/RMČ/2009

k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odepsáním nedobytných pohledávek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit odepsání nedobytných pohledávek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení

T: 15. 2. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s.