Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 45/RMČ/2009

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Pěší chodník Zelenečská - Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu z jednání hodnotící komise o veřejné zakázce malého rozsahu "Pěší chodník Zelenečská - Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín"

II. r o z h o d l a

uzavřít smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu "Pěší chodník Zelenečská - Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín" s firmou Dálniční stavby Praha, a. s., Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 406 14 948, která se umístila ve výběrovém řízení na prvém místě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Pěší chodník Zelenečská - Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín"

T: 30. 1. 2009

2. uzavřít smlouvu o dílo s vybranou firmou Dálniční stavby Praha, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 406 14 948

T: 26. 2. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI