Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 51/RMČ/2009

k návrhu na uzavření smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 2795, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 2795, k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 2795, k. ú. Kyje

T: 28. 2. 2009

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic