Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 52/RMČ/2009

k návrhu výkupu částí pozemků parc. č. 2031 a 2034/1 v k. ú. Hloubětín o výměře cca 165 m2


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s výkupem částí pozemků parc. č. 2031 a 2034/1 v k. ú. Hloubětín o výměře cca 165 m2, na kterých je umístěna veřejná komunikace za cenu 838 Kč/m2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat žadatele o návrhu kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 2031 a 2034/1 v k. ú. Hloubětín

T: 6. 2. 2009

2. předložit návrh kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 2031 a 2034/1 v k. ú. Hloubětín na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 17. 3. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic