Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 53/RMČ/2009

k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "Coca-Cola HBS Česká republika, s. r. o. Praha 14, k. ú. Kyje"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru "Coca-Cola HBS Česká republika, s. r. o. Praha 14, k. ú. Kyje"

II. p o ž a d u j e

doplnit oznámení záměru o zatížení prostředí dopravní obslužností areálu vyvolané navýšením výrobní kapacity na cílový rok 2011 (včetně bilancí pohybů nákladních automobilů) a vliv na složky ŽP, jejich velikost a význam

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

odeslat vyjádření městské části Praha 14 odboru ochrany prostředí - MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1

T: 28. 1. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR