Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 60/RMČ/2009

k návrhu na jmenování grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na rok 2009


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e

grantovou komisi pro hodnocení projektů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na rok 2009 ve složení :

předseda:

Bohumil Sobotka

 
členové:
Ing. Miroslav Froněk
 
Ing. Luděk Lisý
 
Mgr. Daniel Rovan
 
Rudolf Mikeš
 
PhDr. Eva Nováková
 
Jitka Krátká

 

tajemníci: Mgr. Jan Špatenka (oblast sportu a tělovýchovy)

Ing. Zdenka Rehbergerová (oblast kultury a aktivit volného času)

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit členy grantové komise s jejich jmenováním

T: 15. 2. 2009

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS OÚR, KVIZ Praha 14, členové grantové komise