Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 61/RMČ/2009

k návrhu na jmenování grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb na rok 2009


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e

grantovou komisi pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb na rok 2009 ve složení :

předsedkyně:
Mgr. Jitka Žáková
členové:
Dr. Ing. Otakar Horký
 
PaedDr. Vladimíra Kohoutová
 
Radka Novotná
 

Ing. Martina Mezenská

tajemník: Mgr. David Beňák

 

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit členy grantové komise s jejich jmenováním

T: 15. 2. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS OÚR, OSVZ, členové grantové komise