Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 62/RMČ/2009

k návrhu na finanční příspěvek k obnově památníku odbojů v Praze 4 - Spořilově


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s finančním příspěvkem k obnově památníku odbojů v Praze 4 - Spořilově ve výši 20.000 Kč

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit převod finanční částky 20.000 Kč darovací smlouvou Asociaci nositelů legionářských tradic Praha za účelem obnovy památníku odbojů v Praze 4 - Spořilově

T: 26. 2. 2009

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE, KS